قرآن و پاسخ به نیازهای زمان
43 بازدید
محل نشر: نیمه دوم فروردین 1383 - شماره 172 (3 صفحه - از 5 تا 7)
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی