ظاهر و باطن قرآن کریم
44 بازدید
محل نشر: قبسات » پاییز 1382 - شماره 29 (18 صفحه - از 249 تا 266)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نوشتار حاضر که تحت عنوان «ظهر و بطن قرآن کریم» سامان یافته، گذری بر موضوع مذکور است که در آن تلاش شده است افزون بر تبیین مسأله ظهر و بطن و نقش آن در جاودانگی قرآن، ادّله روایی آن، دیدگاه اندیشه‏وران قرآنی درباره آن و همچنین ضوابط راهیابی درست به بطون قرآن به اختصار بحث شود. برخی از پرسش‏های اساسی نیز که با طرح مسأله ظهر و بطن، ممکن است بر ذهن خواننده گرامی سنگینی کند، مورد توجّه نگارنده قرارگرفته و پاسخ‏های درخوری به آن‏ها داده شده است. نگارنده، همزمان با تبیین موضوع محلّ بحث، براین نکته تأکید می‏ورزد که اصلی‏ترین رمز ماندگاری قرآن در بستر متحوّل زمان، بطون و ژرفای بی پایان این کتاب آسمانی است که سبب می‏شود قرآن، درعین «ثبات» و «محدودیت» ظاهری، تحرّک و دینامیسم درونی و عمق پایان ناپذیری نیز داشته باشد و تا پایان عمر دنیا بر نیازهای معرفتی و معیشتی آدمیان پرتو افکند.
آدرس اینترنتی